Fair Trade International SDG's Boervriendelijk Prix Juste Producteur

Ecologisch Transport

Voor de verdeling van fruitboxen stelt Fruit At Work  een duurzame samenwerking voorop. We beroepen ons niet op de diensten van grote multinationals, maar beroepen ons op lokale vaak jonge spelers in de markt. Zij die voldoen aan onze strenge eisen, laten wij meegroeien met ons bedrijf. Wij garanderen ieder van hen 50 weken per jaar werk. Op deze manier creëren we werkzekerheid en continuïteit voor elk van hen. 

Hier stopt het niet, we staan onze transportpartners bij met het verder professionaliseren van hun manier van werken op weg naar operational excellence (nul fouten) en motiveren we ze om samen met ons levens te redden door de overstap te maken naar CO2-vrij transport.

100% CO2 vrij transport in de binnensteden

Het eten van fruit kan je leven redden, maar ook zuivere lucht kan je leven redden. We zijn met z’n allen verantwoordelijk voor de luchtvervuiling en de files in ons land.  Iedere Belg verliest gemiddeld één gezond levensjaar door fijn stof, staat te lezen in het Milieurapport Vlaanderen.  Het Europees Milieuagentschap berekende dat in 2012 meer dan 11.770 Belgen vroegtijdig overleden aan fijnstofvervuiling, stikstofdioxide en te hoge waardes van ozonconcentraties.

Met Fruit At Work nemen wij onze  verantwoordelijkheid op en doen wij actief iets aan de reductie van broeikasgassen, fijn stof, luchtverontreiniging en files in en rond de steden. 

Sinds 2015 leveren wij, daar waar we kunnen, onze klanten in de binnenstad per fiets. In Luik doen we dit met  Rayon9. Deze fietskoerierdienst is een sociaal project  waarin mensen die moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt te werk worden gesteld.

In Gent en Antwerpen werken we samen met CARGOVELO. Zij werden in 2020 uitgeroepen tot verdienstelijke Oost-Vlaming. In bovenstaand filmpje zie je hoe ook onze fruitboxen op de fiets gaan.

Daar waar de fiets geen optie is, voert Citydepot onze stadsleveringen uit met elektrische voertuigen, voertuigen op CNG of voertuigen die voldoen aan de Euro 6 norm.  Waar mogelijk rijden deze EURO 6 ook op HVO100 brandstof. Deze 100% biologische brandstof verlaagt de CO2 uitstoot tot wel 90%.

Odoo • Image and Text

Overig transport

Met onze gekoelde Fruit At Work vrachtwagens transporteren wij ons fruit over langere afstanden tot aan de stadsrand..  Van daaruit worden ze verdeeld per kleinere bestelwagens of fiets. Opnieuw is dit positief in onze strijd om onze uitstoot zo laag mogelijk te houden. 

Merk op: Samen met een van onze transportpartners bestuderen wij de mogelijkheid of een elektrische vrachtwagen ook hier een optie is.


Wagenpark

De vloot van onze transportpartners wordt continu vernieuwd. Inmiddels is een groot aandeel van ons transport emissiearm en emissievrij. Transportpartners die overstappen naar CO2-vrije transportmiddelen waaronder elektrische bestelwagens krijgen de voorkeur op zij die de switch (nog) niet wensen te maken. 

Fruit At Work geeft zelf het goede voorbeeld door in het eigen wagenpark enkel nog hybride voertuigen te hebben (uitgezonderd onze bestelwagen met laadklep).

Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text

Nog meer voordelen