Fair Trade International SDG's Boervriendelijk Prix Juste Producteur

Privacyverklaring Fruit At Work

(25/05/2018)

Fruit At Work, een divisie van Euro Cold Store NV met maatschappelijke zetel Azalealaan 2, 3550 Zolder en ingeschreven onder KBO met nummer BE 0473.125.121 verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Jo Tournel op info@fruitatwork.eu.

Verwerkingsdoeleinden

Fruit At Work verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer: klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.

Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  • (a) toestemming

  • (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

  • (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

  • (d) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1 (a) toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.  

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Fruit At Work verbonden zijn of met enige andere partner van Fruit At Work.

Fruit At Work garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen, onder andere op het gebied van boekhouding.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende personeelsgegevens op basis van artikel 6.1 (d), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft de klant het recht om een kopie, in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen wordt de klant gevraagd om een email te verzenden naar het volgende e-mailadres ; info@fruitatwork.eu

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 100 Brussel – commission@privacycommission.be)