Fair Trade International SDG's Diabetes Liga Prix Juste Producteur

Missie & Visie

Odoo • Tekst en afbeelding

Gezond voor lijf en bedrijf

We weten het allemaal, maar beseffen het vaak niet voldoende: in goede ge­zond­heid zijn is van onschatbare waarde. En een goede gezondheid kan niet zon­der gezond eten. En ge­zond eten vraagt ook om fruit. Vers fruit en dus sei­zoens­fruit, zo gevarieerd als mo­gelijk en liefst van lokale afkomst. Als dat fruit dan ook nog eens een be­schei­den prijskaartje heeft, welja, dan is dat toch an offer you can't refuse? En wel, da's precies wat Fruit At Work te bieden heeft.

Bij Fruit At Work werken we aan de gezondheid van jouw werknemers en dus ook aan de gezondheid van jouw bedrijf. Maar evenzeer aan de gezondheid van het milieu, want de zorg voor de natuur ligt ons nauw aan het hart. Daarom doen we al het mogelijke om onze impact op het milieu zo klein mogelijk te houden.

Wij hebben ook veel aandacht voor de gezondheid van onze relaties: de werk­relatie met ons personeel en onze leveranciers, de relatie met onze klanten, maar even­zeer de relatie met de maatschappij, want ook daarin willen we een positieve rol spelen. En dus willen we maatschappelijk verantwoord en ethisch on­der­nemen, met grote aan­dacht voor duurzaamheid

Ontdek hoe wij jouw lijf en bedrijf gezonder maken!

Al onze producten